Procedures en vergunningen.

Nederland ligt vol met kabels en leidingen:

 120.000 km waterleiding

    11.500 km hoge drukgasleiding

      4.500 km olie- en chemische produkten leidingen

   100.000 km aardgasleiding voor lokale distrubutie

1.200.000 km aan allerlei soorten kabels.

Klic

Voordat het ontwerp getekend kan worden, moeten we precieze lokatie in beeld hebben van aanwezige kabels en leidingen.

Deze gegevens worden opgevraagd bij het kadaster. De zogenaamde "Klic".

De klic aanvraag wordt door SGGB geregeld. Een klic laat op een tekening zien waar alle leidingen en kabels liggen. Na de boring zal onze engineering afdeling de exacte leiding lokatie verwerken en op tekening zetten.

Vergunningen

Indien gewenst, verzorgt SGGB de benodigde vergunningen.